Kalendarium

Międzynarodowe Targi Rolne oraz Maszyn Rolniczych AgroMash Expo 2013

20121220_080901.png
Środa, 30 Stycznia 2013

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Budapeszcie w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2013 roku będzie uczestniczył ze swoim stoiskiem w międzynarodowych targach rolnych oraz maszyn rolniczych AgroMash Expo 2013, które odbędą się w Budapeszcie w halach wystawowych HUNGEXPO.


Są to największe na Węgrzech targi branży rolnej i maszyn rolniczych, a tematyka targów obejmuje m.in.: maszyny rolnicze (traktory, kosiarki, kombajny, sadzarki, maszyny do nawożenia, maszyny do ochrony roślin, maszyny do nawadniania, maszyny do produkcji pasz, żniwiarki, maszyny do zarzadzania pielęgnacją pastwisk i terenów zielonych, maszyny warzywnicze, maszyny do zbioru owoców, maszyny szklarniowe, maszyny do przetwórstwa warzyw i owoców, pojazdy transportowe w rolnictwie, maszyny do magazynowania i składowania towarów), wyposażenie i części maszyn rolniczych, maszyny i wyposażenie związane z hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu, produkty weterynaryjne, wyposażenie stajni i obór, wyposażenie szklarni, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, środki zwalczania szkodników, szeroko rozumiane usługi dla rolnictwa.


Zapraszamy na stoisko Wydziału podczas targów: Hala G (503C1). Istnieje możliwość prowadzenia na nich rozmów przez przedstawicieli Państwa firm. W tej sprawie prosimy o pisemne zgłoszenia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Planowana jest również towarzyszącą imprezę promocyjną w formie konferencji, podczas której każda z firm będzie mogła dokonać krótkiej prezentacji (firmy i produktów). Jej organizacja jest uzależniona od Państwa zgłoszeń. Uczestnictwo zarówno w targach na stoisku WPHI, jak i w konferencji jest bezpłatne.Jeżeli Państwo nie będziecie mogli osobiście nas odwiedzić, proszę o przesłanie na adres Wydziału katalogów i wszelkich materiałów promocyjnych Państwa firmy. Materiały te będą przez nas (oczywiście bezpłatnie) rozpropagowywane podczas targów, a Państwa oferta zostanie przetłumaczona na język węgierski i rozpropagowana wśród węgierskich firm odwiedzających targi. Zostanie także przesłana do węgierskich izb przemysłowo-handlowych oraz zawieszona na stronie WPHI w Budapeszcie w zakładce Oferty polskich firm http://www.budapest.trade.gov.pl/hu/Ajanlatok_ajanlatkeresesek. Będziemy zapraszali odwiedzających targi do nawiązania bezpośrednich kontaktów z Państwem.


Strona internetowa targów: http://agromashexpo.hu/?nyelv=1


Materiały (najlepiej w języku angielskim bądź niemieckim, ew. po polsku) prosimy przesyłać na adres:

Ambasada RP w Budapeszcie

WPHI

1068 Budapeszt

Városligeti fasor 16

(WPHI Budapeszt)
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.